Dạy con tư duy

Đầu Sách Hay 20/08/20

Phương pháp giáo dục hàng đầu (Phần hai)

“Phương pháp giáo dục hàng đầu” của hai tác giả Moogwi Kim và Mrs. Pumpkin cung cấp cho mẹ các phương pháp xây dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ ngay trong giai đoạn đầu đời.

Đọc thêm

Đầu Sách Hay 20/08/20

Phương pháp giáo dục hàng đầu (Phần một)

“Phương pháp giáo dục hàng đầu” của hai tác giả Moogwi Kim và Mrs. Pumpkin cung cấp cho mẹ các phương pháp xây dựng môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ ngay trong giai đoạn đầu đời.

Đọc thêm

Đầu Sách Hay 20/06/20

Tăng cường khả năng của trẻ dựa trên phương pháp Montessori và thuyết đa trí thông minh

Phát triển khả năng của trẻ trên nhiều lĩnh vực từ 0 tới 6 tuổi cùng nhà giáo dục học Mika Ito.

Đọc thêm

Bài Viết 07/06/20

Dạy con bằng tiềm thức! Ám thị năm phút

Ám thị là hành động suy nghĩ ngược từ kết quả trước khi thực hiện trong thực tế. Vậy mẹ có thể thực hành ám thị lên con thế nào để có kết quả tốt nhất?

Đọc thêm